Gunnar får i oppdrag å feste dynamitt under Norddalsbrua

Partners