Romslo-02042020_0013

Overgivelsen av Narvik skjedde kl. 18:45. Den tyske staben sto oppstilt foran stasjonsbygningen og ventet, mens jubel og sang steg fra plattformen. Så gikk Oberst Munthe-Kaas med Adjutant Scheldrup fram til den tyske Hauptmann Reischach. De nødvendige militære hilsener og formaliteter ble utvekslet, og dermed var byen overgitt i de rette hender. Etterpå gikk Munthe-Kaas med sin stab til hotellet mens tette rekker av jublende tilskuere kranset deres vei.


Overgivelsen av Narvik 10. mai 1945

Partners